Regulamin Pokojów w bazie Surf People

Regulamin został opracowany przez Surf People w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa naszych klientów, jak również ich mienia. Niniejszy regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pokojów w bazie Surf People.


1. Poniższy regulamin dotyczy wszystkich osób korzystających z wyżej wymienionego zakwaterowania, zwanymi dalej gośćmi pokojów w bazie Surf People.

2. Pokoje mieszkalne na terenie bazy wynajmowane są na doby. Doba noclegowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy się o godzinie 12:00 dnia następnego.
3. W celu zameldowania konieczne będzie przedstawienie dokumentu tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
4. Opłata za nocleg w pokojach w bazie Surf People pobierana jest z góry według obowiązującego cennika.
5. Osoby niebędące gośćmi pokojów w bazie Surf People nie mogą przebywać w tym obiekcie od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
6. W pokojach należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.
7. Gość pokojów w bazie Surf People ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia, czy samego obiektu, które powstaną z winy umyślnej lub nieumyślnej gościa lub z winy osób go odwiedzających. 

8. W przypadku niewykorzystania rezerwacji z przyczyn niezależnych od gościa, zaliczka wpłacona na poczet konkretnej rezerwacji jest bezzwrotna. 

9. Zdawanie pokoju odbywa się do godziny 11.00. Oddanie kluczy po godzinie 11.00 skutkuje naliczeniem opłaty za dodatkową dobę użytkowania miejsca noclegowego zgodnie z cennikiem.
10. Gość pokojów w bazie Surf People zobowiązany jest uiścić kaucję zwrotną w wysokości 150 zł. Kaucja pobierana jest w dniu przyjazdu w biurze Surf People na terenie bazy. Kaucja stanowi zabezpieczenie roszczeń na poczet pokrycia ewentualnych szkód wynikających z niewłaściwego użytkowania miejsca noclegu przez Gościa lub osoby odwiedzające.
11. Kaucja jest zwracana Gościowi w całości w przypadku niestwierdzenia uszkodzeń w pokoju w momencie zdania go pracownikowi Surf People.
12. Przyjęcie kaucji przez pracownika Surf People jest potwierdzone wydaniem stosownego dokumentu.
13. Przykładowe koszty pokrywane z kaucji lub jej części:

– zgubienie lub uszkodzenie klucza – 100 zł,
– uszkodzenie zamka – 150 zł,
– zabrudzenie materaca – 100 zł,
– uszkodzenie lub zniszczenie łóżka – 400 zł,
– uszkodzenie okna – minimum 200 zł.

14. Za wartościowe rzeczy, pieniądze oraz inne przedmioty pozostawione w pokoju lub na terenie bazy, Surf People nie ponosi odpowiedzialności. 

15. W sytuacji wydania kluczy do pokoju w bazie Surf People po godzinie 22:00 pobierana będzie bezzwrotna, dodatkowa opłata manipulacyjna w wysokości 50 zł. 

16. Palenie oraz gotowanie wewnątrz pokojów w bazie Surf People jest zabronione. W przypadku złamania tego zakazu, kaucja jest zabierana w całości.
17. Mokre pianki jak i cały sprzęt Goście są zobowiązani zostawić poza pomieszczeniami noclegowymi. 

18. Obowiązkiem gości w bazie Surf People jest zapoznanie się z regulaminem ‘Pokojów w bazie Surf People’.
19. Wpłata zaliczki lub całości opłaty za nocleg równoznaczna jest z akceptacją regulaminu.