Ubezpieczenie

Uczestnicy wyjazdów Surf People objęci są ubezpieczeniem Signal Iduna, które zawiera:
– Koszty Leczenie (KL) do równowartości 30000 €
– Następstw Nieszczęśliwych Wypadków do równowartości 15000 zł
– Bagaż do równowartości 1000 zł (w przypadku wyjazdów z lotem w ofercie)
 
Dodatkowo każdy uczestnik ma możliwość skorzystania z opcjonalnego, płatnego ubezpieczenia Signal Iduna:
– Ubezpieczenie od Rezygnacji – koszt 3% wartości imprezy
– Odpowiedzialność Cywilna (OC) do równowartości 30000 €
– Bagaż do równowartości 3000 zł (w przypadku wyjazdów z lotem w ofercie)
 
Rozszerzone ubezpieczenie deklaruje się podczas wypełniania „Umowy uczestnictwa” przed każdym wyjazdem Surf People.

Ubezpieczenie